Samen meer dan 1

‘Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.’ Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de ander. Het vergt vertrouwen. In jezelf, in de intentie van de ander en in de output. Iets wat beter is dan de 2 afzonderlijke ideeën of handelingen. Iets wat verder gaat dan een compromis. In Covey’s termen is co-creatie ook wel het derde alternatief. Effectieve samenwerking doet iets met mensen.

Je hebt anderen nodig om te groeien, om een spiegel voorgehouden te krijgen. Om hogere niveaus te raken vanwege elkaars inspiratie. Zo zegt ook Desmond Tutu met andere woorden: ‘Een mens is een mens door andere mensen. Het overstijgt het ego en raakt de ziel. En dat hoeft niet continu in vrede te gaan, pas als er botsingen mogen zijn dan kun je voorbij een groep komen.’

Met veel plezier en inspiratie werk ik als programma directeur van: 

Voeding Leeft ontwikkelt voeding- en zorginnovaties, brengt mensen bij elkaar en leidt zorgprofessionals op om de omslag te praktiseren. Een essentiële stap voor vooruitgang in kwaliteit van leven bij een groeiende groep mensen.